Wat-moet-ik-doen-na-een-bedrijfsongeval-1024×683

Bedrijfsongeval: wat moet ik doen?

Dagelijks gebeuren er bedrijfsongevallen. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een ongeluk met een machine, een verkeersongeval of uitglijden. Na een ongeval komt er veel op u af. Wat u moet doen na een bedrijfsongeval leest u in dit artikel.

1. Een letselschade advocaat inschakelen

Het inschakelen van medische hulp is uiteraard het eerste wat u moet doen na een bedrijfsongeval. In geval van (ernstig) letsel is het ook raadzaam vroegtijdig een letselschade advocaat in de arm te nemen. De advocaat kan u adviseren over de aansprakelijkheid, samen met u bewijsmateriaal veilig stellen en u adviseren over de vervolgstappen.

Een werkgever is verplicht om ernstige en dodelijke arbeidsongevallen te melden bij de Arbeidsinspectie. Als de werkgever dat niet vrijwillig doet, kan een advocaat u adviseren over het doen van een melding. Wellicht heeft u foto’s in bezit en zijn er collega’s die het ongeval hebben gezien en daarover kunnen verklaren. Dit materiaal kan behulpzaam zijn bij het onderbouwen van de aansprakelijkheid. Een letselschade advocaat kan u de weg wijzen bij al deze zaken.

2. Aansprakelijk stellen werkgever

Als er voldoende bewijsmateriaal is verzameld, kan de advocaat namens u de werkgever aansprakelijk stellen. Dat kan zijn voor een zorgplichtschending door de werkgever of een fout van een collega. Ook voor dit laatste kan een werkgever aansprakelijk zijn.

Als u van mening bent dat de schade is ontstaan door een zorgplichtschending van de werkgever, hoeft u alleen te bewijzen dat u schade hebt opgelopen in de uitoefening van uw werkzaamheden. De werkgever moet vervolgens bewijzen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan. Verder kan de werkgever onder aansprakelijkheid uitkomen als hij bewijst dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer of het causaal verband tussen de normschending en de schade ontbreekt. Slaagt de werkgever niet in zijn bewijs, dan is hij aansprakelijk.

3. Vaststellen schadevergoeding

Als de aansprakelijkheid is erkend, moet de werkgever of zijn verzekeraar uw schade vergoeden. Uw advocaat zal samen met u de schade vaststellen en de werkgever of zijn verzekeraar verzoeken deze te vergoeden. Als u nog niet hersteld bent, kan de zaak nog niet wordt gesloten. Er zullen dan voorschotten aan u worden betaald. De verzekeraar moet u uiteraard ook de benodigde hulp bieden, bijvoorbeeld bij re-integratie of het vinden van werk.

U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen over de mogelijkheden via 033-3037947 of info@solvitadvocatuur.nl. Dat is voor u altijd kosteloos. Bij letselschade is de gehele bijstand vaak gratis. Hier leest u over onze werkwijze.