Vrouwe-Justitia

Procederen

Soms lukt het niet om een letselschadezaak in onderling overleg tot een goed einde te brengen. Wij kunnen dan voor u – of voor de cliënt die u als jurist bijstaat – naar de rechter stappen. Op deze pagina gaan wij in op de meest voorkomende gerechtelijke procedures.

Soms loopt een letselschadezaak vast, omdat er nog onvoldoende bewijs is. Er kan bijvoorbeeld nog discussie bestaan over de precieze toedracht van het ongeval. In zo’n geval is het vaak zinvol om getuigen te horen in de rechtbank. Zij zijn dan verplicht om naar waarheid te verklaren. Een verzoek om getuigen te horen wordt vrijwel altijd door de rechtbank toegewezen. In geval van gunstige getuigenverklaringen heeft u aanvullend bewijs in handen om de aansprakelijkheid nader te onderbouwen.

Voorlopig deskundigenbericht

Partijen kunnen het ook oneens zijn over het causaal verband tussen het ongeval en de gezondheidsklachten of beperkingen. Een medische expertise kan dan uitkomst bieden. Soms moet een medische expertise via de rechter worden afgedwongen. Een verzoek om een medisch expertise wordt vrijwel altijd door de rechtbank toegewezen. Vaak is het dan ook een goede manier om de impasse in een letselschadezaak te doorbreken.

[removal.ai]_348e60d6-a909-4710-b8c8-f5c4ee433901-overleg-advocaten_QZINFD-min

Partijen kunnen het oneens zijn over één specifiek punt, bijvoorbeeld over de aansprakelijkheid. De discussie staat de voortgang van de letselschadezaak dan in de weg. Slachtoffers van ongevallen kunnen dan een deelgeschilprocedure starten. Zo kunnen partijen snel een oordeel krijgen van de rechter over een deel van het geschil. De advocaten van Solvit Letselschade Advocaten hebben ruime ervaring met het voeren van deelgeschilprocedures. Wij kunnen de behandeling van de letselschadezaak in dit soort gevallen dan ook tijdelijk van u overnemen. U kunt de schaderegeling daarna weer voortzetten.

Het gebeurt helaas maar al te vaak dat een letselschadezaak op meerdere punten vastloopt. Zo kan er discussie bestaan over de aansprakelijkheid, het causaal verband én over de omvang van de schade. Een dergelijke letselschadezaak leent zich dan meestal niet voor een deelgeschilprocedure. Een bodemprocedure biedt in zo’n geval wél uitkomst, omdat daarin het hele geschil aan de rechter kan worden voorgelegd. Ook hierbij kan Solvit Letselschade Advocaten u van dienst zijn.

Weten waar u aan toe bent

Ons stappenplan voor juristen

1

Telefonisch advies

Eén van onze advocaten adviseert u kosteloos over de mogelijkheden, als een door u behandelde letselschadezaak dreigt vast te lopen of is vastgelopen.

2

Schriftelijk (proces)advies

Soms is telefonisch advies alleen niet voldoende. Wij kunnen dan een schriftelijk procesadvies voor u opstellen. Wij maken op voorhand duidelijke afspraken over de eventuele kosten.

3

Overname van de letselschadezaak

Wij kunnen de behandeling van de letselschadezaak tijdelijk van u overnemen, als uw cliënt naar de rechter wil stappen. De kosten kunnen vaak op de aansprakelijke partij worden verhaald.

4

Een gerechtelijke procedure

Om welk soort gerechtelijke procedure het ook gaat, wij regelen het van begin tot eind. Wij onderhouden het contact met de cliënt en stellen alles in het werk om het optimale resultaat te bereiken.

5

Teruggave van de letselschadezaak

Na de gerechtelijke procedure kunt u de behandeling van de letselschadezaak weer van ons overnemen. Wij maken bij stap 3 al duidelijke afspraken over het moment waarop wij het dossier weer aan u overdragen.

_ROD2538

Wat is úw verhaal?

Wij staan voor u klaar

U kunt direct contact met ons opnemen.
Bel of WhatsApp ons op 033 303 79 47.