AdobeStock_390578888 (2)

Bedrijfsongeval

Waar gehakt wordt, vallen spaanders; oftewel: waar gewerkt wordt, gebeuren ongelukken. Dat maakt het natuurlijk niet minder vervelend als u zelf een ongeluk op het werk overkomt. De schade die daardoor ontstaat moet vaak door de werkgever worden vergoed.

De werknemer hoeft alleen te bewijzen dat hij schade heeft opgelopen tijdens het werk. De werkgever moet dan de schade vergoeden, tenzij (1) de werkgever zijn zorgplicht is nagekomen, óf (2) de schade een gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer, óf (3) de schade geen gevolg is van de zorgplichtschending van de werkgever. De werkgever moet dus altijd goed voor zijn werknemers zorgen. Zo moet hij zorgen voor een veilige werkplek, voldoende instructies geven en adequaat toezicht houden. In de praktijk blijkt dat maar weinig werkgevers aan alle regels voldoen.

Als de werkgever aansprakelijk is, moet hij uw volledige schade vergoeden. Hier leest u welke schade u precies vergoed kunt krijgen. Hoewel de werkgever al snel aansprakelijk is, is het niet altijd gemakkelijk om uw schade vergoed te krijgen. Mogelijk is de werkgever niet verzekerd of heeft hij een hoog eigen risico. Het is daarom belangrijk om op tijd een letselschade advocaat in de arm te nemen.

AdobeStock_425075978-min

Struikelen, uitglijden, stoten, snijden, bekneld raken of een voorwerp op het hoofd krijgen zijn voorbeelden van veelvoorkomende bedrijfsongevallen. Ook als u tijdens uw werk in het verkeer een ongeval overkomt, kan uw werkgever aansprakelijk zijn.

In het kader van goed werkgeverschap moet een werkgever een behoorlijke verzekering afsluiten voor werknemers die zich voor het werk in het verkeer begeven. Als een werkgever niet voldoet aan deze verplichting, is hij aansprakelijk voor het nalaten daarvan.

Soms kan de schade ook optreden na langdurige blootstelling aan bepaalde factoren tijdens het werk. We spreken dan van een beroepsziekte. Een voorbeeld is de zogenaamde schildersziekte, die het gevolg is van blootstelling aan bestanddelen die in verf zitten. Hoewel het moeilijk kan zijn om de relatie tussen de ziekte en het werk aan te tonen, kan de werkgever ook voor een beroepsziekte aansprakelijk worden gesteld.

_ROD2538

Wat is úw verhaal?

Wij staan voor u klaar

U kunt direct contact met ons opnemen.
Bel of WhatsApp ons op 033 303 79 47.