Schadevergoeding-en-voorbehoud-voor-de-toekomst-2048×1365

Schadevergoeding én voorbehoud voor de toekomst; is dat mogelijk?

Rechtbank Oost Brabant deed op 28 juli 2021 uitspraak in een letselschadezaak over de betaling van een schadevergoeding en of daarbij een voorbehoud kan worden opgenomen. In deze blog wordt deze uitspraak besproken.

Een procedure over de wijze van schadevergoeding

De rechtbank Oost Brabant deed op 28 juli 2021 uitspraak in een deelgeschilprocedure. Deze procedure is aangespannen door een slachtoffer van een verkeersongeval tegen een verzekeraar. Deze procedure draait om de manier waarop de toekomstige schade van het slachtoffer moet worden vergoed. Verzoeker stelt zich op het standpunt dat de verzekeraar een vergoeding moet betalen voor de geleden en toekomstige schade, met daaraan verbonden het voorbehoud van verslechtering van de knieklachten van verzoeker. Wat vindt de rechtbank daarvan?

Is een voorbehoud mogelijk?

De verzekeraar, Ansvar, stelt dat het verzoek van verzoeker innerlijk tegenstrijdig is, omdat volgens verzoeker aan de ene kant de toekomstige schade begroot en ineens vergoed moet worden, terwijl hij aan de andere kant de afwikkeling van de toekomstschade open wenst te houden. De rechtbank volgt Ansvar niet in haar standpunt. Artikel 6:105 BW biedt de rechter wel degelijk de mogelijkheid om aan een veroordeling tot schadevergoeding voorwaarden te verbinden. Rechtspraak over dit onderwerp ondersteunt dit oordeel ook.

Legt de rechtbank een voorbehoud op?

Artikel 6:105 BW gaat over het begroten van alle schade met afweging van goede en kwade kansen. De rechtbank vindt dat daarin niet past dat één aspect van die schade erbuiten wordt gelaten en die kwade kans dus niet wordt meegenomen in de bedoelde afweging. Hierbij weegt de rechtbank mee dat het gaat om een voorval waarvan vast staat dat het zich zal gaan voordoen, namelijk de verslechtering van de knieklachten. De rechtbank oordeelt daarom dat het gewenste voorbehoud niet aan Ansvar kan worden opgelegd in het kader van de buitengerechtelijke onderhandelingen. De rechtbank geeft aan dat er twee opties zijn: (i) de verslechtering van de knieklachten wordt meegenomen bij de afweging van de goede en kwade kansen in het kader van de begroting van de schade of (ii) voor wat betreft de toekomstschade wordt telkens de jaarlijkse schade vergoed.

De rechtbank wijst het verzoek dus af. De gehele uitspraak vindt u hier.

Wilt u weten welke schadevergoeding u kunt krijgen? Neem vrijblijvend contact met ons op via 033 – 303 79 47 of info@solvitadvocatuur.nl.