Vereniging-van-Letselschade-Advocaten

Jorian van Oel toegelaten tot vereniging LSA

Jorian van Oel is deze maand toegelaten tot de Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA). Voor het verkrijgen van een lidmaatschap moet je aan hoge eisen voldoen, zoals het behalen van de specialisatieopleiding Personenschade. Hiermee wordt de kwaliteit van de behandeling van letselschadezaken gewaarborgd.

Kwaliteit LSA

Op de website van de LSA staat over de kwaliteitseisen en kwaliteitswaarborgen het volgende:
“Er zijn veel aanbieders van juridische hulp bij letselschade. Zij presenteren zich onder de noemer letselschaderegelaar, letselschade-expert, letselschadespecialist of advocaat letselschade. Het aanbod is zo groot, dat degene die juridische hulp nodig heeft, door de bomen het bos niet meer ziet. Er lijken geen verschillen te bestaan tussen de diverse soorten aanbieders, maar die zijn er wel degelijk en de verschillen zijn groot.

Wist u bijvoorbeeld dat:

Niet iedereen die de meesterstitel voert (mr.), ook advocaat is.
Alleen advocaten mogen procederen. Letselschaderegelaars, letselschade-experts en letselschadespecialisten mogen dat niet. Zie voor de voordelen van het mogen procederen ook het hoofdstuk ‘regelen of procederen’.
De titel van LSA Letselschade Advocaat een beschermde titel is, die niet door alle advocaten mag worden gevoerd. Er zijn in Nederland ongeveer 14.000 advocaten. Alleen de ruim 300 advocaten die voldoen aan de strenge kwaliteitseisen van de Vereniging LSA, mogen zich LSA Letselschade Advocaat noemen.

Wist u verder dat:

een universitaire studie Rechten moet hebben gevolgd
minimaal 5 jaar als advocaat werkzaam moet zijn geweest
vervolgens de eenjarige Postdoctorale specialisatieopleiding Personenschade aan de Grotius Academie moet volgen en examen moet doen
aantoonbaar minimaal 500 uur per jaar aan letselschadezaken moet besteden
bij- en nascholingscursussen moet (blijven) volgen op het gebied van het letselschaderecht
zich moet laten toetsen door:
jaarlijks ten overstaan van het bestuur van de Vereniging LSA een kwaliteitsverklaring af te leggen
deel te nemen aan de door de Vereniging LSA georganiseerde audits, die door onafhankelijke derden worden afgenomen
deel te nemen aan intervisiebijeenkomsten van de LSA

En wist u tenslotte dat:

een beroepsgeheim (verschoningsrecht) heeft
verplicht is een derdengeldrekening aan te houden, waarmee gegarandeerd wordt dat voor de cliënt ontvangen gelden niet gebruikt worden voor de bedrijfsvoering van de advocaat
geen voor het slachtoffer vaak nadelig werkende no-cure-no-pay afspraken mag maken
gebonden is aan de strenge Gedragsregels 2018 voor Advocaten
onderworpen is aan het strikte toezicht en het klacht- en tuchtrecht van zowel de eigen specialisatievereniging als van de Orde van Advocaten (zie ook ’tucht- en klachtenregelingen).”

Gratis advies

Heeft u letselschade opgelopen? Neem dan rechtstreeks contact op met Jorian via 033-3037947 of vanoel@solvitadvocatuur.nl.